Ten by Ten
May 4
— May 19, 2018

 

Svampar och människor

”Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter. Riket omfattar ungefär 100 000 kända arter. Det faktiska antalet arter uppskattas till mellan 1,5 miljoner och 5 miljoner. De skiljer sig från växterna genom att de saknar klorofyll och de skiljer sig från djuren genom att de absorberar sin föda snarare än äter den. Svamparna anses vara monofyletiska, det vill säga att det har funnits en ursprunglig art som alla svampar, och enbart svampar, härstammar från.” 

Med dessa sensationella rader inleder Wikipedia sin lexikala artikel om svamp. Detta fascinerande biologiska fenomen står också i centrum för en längre serie som uppehållit den belgisk-svenska konstnären Carsten Höller under ett antal år. Det som ockuperat den före detta forskarens arbete är dess roll som människans följeslagare i myt och levnadssätt.

Inte minst deras användning som psykedelika och portal ut ur det rationella. Versioner av dessa monumentala skulpturer kan ses i några av världens främsta konstsamlingar. Den imposanta Giant Triple Mushroom är ett av tio sensationella verk som vi har glädjen att presentera i vårens Ten by Ten.

Idén är att välja ut ett enastående verk av en konstnär. Gånger tio. Formen tillåter en alldeles särskild upplevelse av konsten. Varje verk får stå i sin egen kraft, för en kort stund utanför sin kontext och i sällskap med vitt skilda uttryck och tider. Vi älskar det och det har visat sig att publiken också uppskattar det. 

Välkommen till den femte upplagan av Ten by Ten!

Michael Storåkers
Anna-Karin Pusic
Michael Elmenbeck